Historia Spółki

INSTAL BIAŁYSTOK S.A. istnieje od 40 lat. Momentem rozpoczynającym funkcjonowanie Spółki było powołanie do życia w 1972 terenowego Oddziału Przesiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL Warszawa w celu realizacji dużych inwestycji przemysłowych w Ostrołęce: Elektrownia „A”, Zakłady Celulozowo – Papiernicze, Zakłady Mięsne.

 

Przełomowy dla Spółki moment nastąpił 1 stycznia 1974 roku. W tym dniu, zarządzeniem ówczesnego Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych, powołane zostało na bazie białostockiego oddziału terenowego, samodzielne Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL z siedzibą w Białymstoku podległe Zjednoczeniu Instalacji Przemysłowych INSTAL w Warszawie.

 

Pierwsza dyrekcja zarządzająca Przedsiębiorstwem miała skład:

Dyrektor Naczelny – inż. Janusz Szutkiewicz Dyrektor Naczelny,

I-szy Zastępca, Naczelny Inżynier – mgr inż. Jan Ślusarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – mgr Teresa Siwak

 

Początkowo siedziba Zarządu mieściła się w barakach po budowie Szpitala Klinicznego przy ul. Plutonowej, następnie przy ul. Sobieskiego a ostatecznie od 1981 w nowo wybudowanym, efektownym biurowcu przy ul. Orzeszkowej 32.

 

Od momentu powstania Przedsiębiorstwo było doskonale wyposażone. W 1974 roku oddano do użytku Zakład Produkcji Pomocniczej z warsztatem samochodowym, stacją paliw, bazą magazynową oraz obiekty przyzakładowej Szkoły Zawodowej z internatem w dzielnicy Bażantarnia.

 

Ważne i kluczowe dla Spółki momenty były nierozerwalnie związane z ze zmianami w jakie dokonywały się w otoczeniu firmy:

1981

W wyniku reform jakie następowały w gospodarce zlikwidowane zostały Zjednoczenia a funkcję organu założycielskiego przejęło Ministerstwo Budownictwa natomiast koordynatorem działalności stało się Zrzeszenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych.

26 styczeń 1995

Zmiana ustrojowa jaka nastąpiła w 1989 doprowadziła do przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (zgodnie z ustawą o narodowych funduszach inwestycyjnych)

10 luty 1995

Przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Białymstoku

16 styczeń 1996

60% akcji Spółki zostało wniesione do 1-szego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego zarządzanego przez BRE/IB Austria Management

1999

Kolejny i ostatni etap prywatyzacji

 

Dzisiejsza struktura właścicielska przedstawia się następująco:

RODEX Sp. z o.o. posiada 84,39% akcji

Pracownicy i inne osoby fizyczne posiadają 15,61% akcji.

 

W ciągu 25 lat funkcjonowania, do 1999 r., Przedsiębiorstwo INSTAL zbudowało silną pozycję na rynku biorąc udział w realizacjach kluczowych inwestycji w kraju i za granicą. Należały do nich:

• Huta Katowice (1976-1986)

• ZPW Grajewo

• Mleczarnie w Suwałkach, Wysokim Mazowiecku

• Fabryka Agnella Białystok

• Fabryka Mebli w Białymstoku i Suwałkach

• Zakłady Mięsne w Ełku i Ostrołęce

• Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Ostrołęce

• Metro w Warszawie

• niemal wszystkie ciepłownie miejskie i wysokoprężne kotłownie przemysłowe w regionie północno-wschodnim

• magistralne sieci cieplne w większych miastach regionu.

 

Poszerzony został profil działalności Przedsiębiorstwa o:

• gazociągi dalekosiężne (w sumie 110km) w byłym województwie ostrołęckim i białostockim

• montaż elektrofiltrów (ECA Ostrołęka)

• modernizacja maszyn papierniczych w zakładach Celulozowo-Papierniczych w Ostrołęce

• instalacje odsiarczania spalin (Ciepłownia Zambrów, Ciepłownia Zachód Białystok, Pepees Łomża)

• wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych i lekkich obudów

• działalność handlową materiałami hutniczymi i instalacyjnymi poprzez hurtownię i sieć 4 sklepów

• utworzenie laboratorium RTG i ośrodka szkolenia spawaczy.

 

Intensywnie rozwijał się eksport budownictwa do krajów Bliskiego Wschodu (Irak, Iran) a także Europy Zachodniej (Niemcy, Austria) i krajów byłego ZSRR (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja – miasteczka dla wojsk wracających z NRD). W szczycie zatrudnionych było aż 230 osób.

 

Po 1999 nastąpiły kolejne zmiany w profilu działalności Przedsiębiorstwa. Nowy Zarząd w składzie:

Paweł Świderski – Prezes

Michał Danowski – Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

Jan Ślusarczyk – Dyrektor ds. marketingu

ukierunkował firmę na działalność przede wszystkim w funkcji generalnego wykonawstwa inwestycji przemysłowych, obiektów handlowych  i odnawialnych źródeł energii (kotłownie na biomasę, elektrociepłownie biomasowe, biogazownie, modernizacji oczyszczalni ścieków). Podjęto również działalność developerską w ramach, której zrealizowano budynki mieszkalne na 3 osiedlach w Białymstoku.

 

Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że w 2004 roku INSTAL BIAŁYSTOK zdobył tytuł największego przedsiębiorstwa w branży budowlanej województwa Podlaskiego (Konkurs „Kuriera Porannego”).

 

W 2012 roku ważnym wydarzeniem było oddanie do użytku nowoczesnej Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Koplanach o zdolności produkcyjnej 1000 ton miesięcznie. Stworzyło to nowe perspektywy w działalności firmy, poprzez rozwój eksportu w zakresie dostaw i montażu konstrukcji stalowych. Nastąpił również znaczący wzrost potencjału wytwórczego z zakresie produkcji prefabrykatów do wentylacji i klimatyzacji.