Ogłoszenia dla inwestycji w Koplanach

 

 

http://instal.bialystok.pl/files/banner.jpg

 

 

 

 

 

 

Zarząd INSTAL BIAŁYSTOK S. A. informuje o zakończeniu wszystkich postępowań konkursowych, zmierzających do wyłonienia wykonawców i dostawców projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”,  zlokalizowanej pod adresem: 16-061 Juchnowiec Kościelny, Koplany Kolonia 11a. Dziękujemy wszystkim Oferentom za wkład pracy włożony w przygotowanie ofert. Gratulujemy zwycięzcom poszczególnych konkursów. Liczymy na dalszą, owocną współpracę w okresie odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu wykonanych robót i zrealizowanych dostaw.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. 
Białystok, 10.12.2012 r.