ROK 2012

http://instal.bialystok.pl/files/banner.jpg

 

 

 

 

 

 

Białystok, 10.01.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, unieważnia konkurs ogłoszony dn. 07.09.2011 r. w zakresie wyłonienia wykonawcy robót instalacyjnych objętych Pakietem nr 2/F punkt 2, z uwagi na konieczność zmian w  dokumentacji projektowej (kolizja instalacji z suwnicami). Jednocześnie informujemy, że oferty dotyczące Pakietu nr 2/F punkt 1 pozostają nadal przedmiotem postępowania konkursowego.

 

Białystok, 12.01.2012 r.

Działając w oparciu o § 3. pkt. 6 i 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, Zarząd INSTAL Białystok S.A. unieważnia konkurs ogłoszony dn. 09.11.2011 r. w zakresie wyłonienia  dostawcy  jednego z urządzeń dla Centrum Obróbki Blach:
                               • prasa do kształtowania blach 1 szt. – Pakiet nr 8/C  
ze względu na brak wymaganej liczby ofert.

 

Białystok, 13.01.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 07.09.2011 r. na wyłonienie wykonawcy fragmentu robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 2/G (indywidualne wyciągi spalin na stanowiskach spawalniczych), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”,   za  najkorzystniejszą   została   uznana  oferta   firmy:   RYWAL RHC Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa.

 

Białystok, 13.01.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 07.09.2011 r. na wyłonienie wykonawcy fragmentu robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 2/C (kotłownia) oraz Pakiecie nr 2/F pkt. 1 (wentylacja mechaniczna hali), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”,   za  najkorzystniejszą   została   uznana  oferta   firmy:   Przedsiębiorstwo  Instalacyjne NIKOT  M. Nikołajuk A. Ostapowicz Sp.  jawna  ul. Al. 1000-lecia PP 4, 15-111 Białystok.

 

Białystok, 13.01.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 07.09.2011 r. na wyłonienie wykonawcy fragmentu robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 2/D (instalacja sprężonego powietrza), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”,   za  najkorzystniejszą   została   uznana  oferta   firmy:   Przedsiębiorstwo  Wdrożeniowe  PREZOT  Sp.  z  o. o. 15-460 Białystok ul. Waryńskiego 31 lok. U1.

 

Białystok, 19.01.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza ponownie konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy robót instalacyjnych branży sanitarnej w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w zakresie rzeczowym podanym w Specyfikacji konkursowej – Pakiet nr 2/F pkt.2. Regulamin wewnętrzny konkursu ofert oraz specyfikacja znajdują się na stronie internetowej  http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Termin złożenia oferty cenowej wraz z kompletem załączników – 28.01.2012 r. Przewidywany okres realizacji – luty 2012 r. – kwiecień 2012 r.

 

Białystok, 31.01.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy walca 4-rolkowego o szer. ok. 4 m do gięcia blach sterowanego CNC – Pakiet nr 11 wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem:
http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 31.01.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy giętarki poziomej do profili stalowych –Pakiet nr 12 wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem:
http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 31.01.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 07.11.2011 r. na wyłonienie dostawcy linii do obróbki strumieniowo-ściernej (Pakiet nr 5/A) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: SciTeeX Sp. z o.o.  01-922 Warszawa,  ul. Conrada 30.

 

Białystok, 02.02.2012 r.

Działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, Zarząd INSTAL Białystok S.A. unieważnia konkurs ogłoszony dn. 31.01.2012 r. w zakresie wyłonienia dostawcy urządzenia objętego Pakietem nr 11 i nr 12.

 

Białystok, 06.02.2012 r.
Działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, Zarząd INSTAL Białystok S.A. unieważnia konkurs ogłoszony dn. 01.12.2011 r. w zakresie wyłonienia dostawcy urządzenia objętego Pakietem nr 9.

 

Białystok, 06.02.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. działając w oparciu o § 3. pkt. 11 Regulaminu Konkursu na wybór wykonawców i dostawców PROJEKTU budowy nowej WKS w miejscowości Folwark Koplany, unieważnia konkurs ogłoszony dn. 09.12.2011 r. w zakresie dostawy urządzenia objętego Pakietem nr 18.

 

Białystok, 06.02.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy walca 4-rolkowego o szer. ok. 4 m do gięcia blach, sterowanego CNC – Pakiet nr 11 wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem:
http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 06.02.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy giętarki poziomej do profili stalowych – Pakiet nr 12 wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem:
http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 06.02.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy Innowacyjnego Automatu Spawalniczego do spawania powierzchni łukowych (robota spawalniczego) sterowanego CNC dla WKS w Koplanach (Pakiet nr 9) wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem: 
http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113

 

Białystok, 13.02.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 07.11.2011 r. na wyłonienie dostawcy zestawu urządzeń linii do przygotowania produkcji (Pakiet nr 5/B) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
FICEP SpA  ul. Matteotti 21,  21045 GAZZADA SCHIANNO (Włochy)

 

 Białystok, 13.02.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 19.01.2012 r. na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 2/F pkt. 2 (instalacja wyciągowa wraz z filtrami dużej wydajności – dla malarni), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”,   za  najkorzystniejszą   została   uznana  oferta   firmy:  Przedsiębiorstwo  Wdrożeniowe  PREZOT  Sp.  z  o. o. 15-460 Białystok ul. Waryńskiego 31 lok. U1

 

Białystok, 13.02.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 09.11.2011 r. na wyłonienie dostawcy jednej z maszyn dla Centrum Obróbki Blach – urządzenia do owiercania i wypalania blach CNC (Pakiet nr 8/A) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
FICEP SpA  ul. Matteotti 21,  21045 GAZZADA SCHIANNO (Włochy)

 

Białystok, 21.02.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy robót instalacyjnych branży sanitarnej w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany”, w zakresie rzeczowym podanym w specyfikacji konkursowej – Pakiet nr 2/E (instalacja gazów technicznych bez zbiorników). Regulamin wewnętrzny konkursu ofert oraz Specyfikacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 23.03.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 09.11.2011 r. na wyłonienie dostawcy jednej z maszyn dla Centrum Obróbki Blach – maszyna do gratowania na sucho (Pakiet nr 8/B) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
Paul Ernst Maschinenfabrik GmbH Eschelbronn (Niemcy).

 

Białystok, 30.03.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 06.02.2012 r. na wyłonienie dostawcy Innowacyjnego Automatu Spawalniczego do spawania powierzchni łukowych (robota spawalniczego) dla WKS w Koplanach (Pakiet nr 9), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:  PROMOTECH Sp. z o.o. 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 23/1.

 

Białystok, 12.04.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 06.02.2012 r. na wyłonienie dostawcy walca 4-rolkowego o szer. ok. 4 m do gięcia blach, sterowanego CNC (Pakiet nr 11) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
POLTEKNIK Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą: 80-297 Banino, Miszewko 35

 

Białystok, 12.04.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 21.02.2012 r. na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgrupowanych w Pakiecie nr 2/E (instalacja gazów technicznych , bez zbiorników), w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”,   za  najkorzystniejszą   została   uznana  oferta   firmy:  Air Liquide Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Conrada 63

 

Białystok, 23.05.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 06.02.2012 r. na wyłonienie dostawcy giętarki poziomej do profili stalowych (Pakiet nr 12) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
STIERLI-BIEGER z siedzibą CH-6210 Sursee, przy ul. Schellenrain 1 (Szwajcaria).

 

Białystok, 30.05.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy półautomatów spawalniczych – Pakiet nr 16 wg  Specyfikacji zamieszczonej w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem:http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 .

 

Białystok, 08.08.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 30.05.2012 r. na wyłonienie dostawcy 31 szt. półautomatów spawalniczych (Pakiet nr 16) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: 
RYWAL-RHC Sp. z o.o. ul. E. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa.

 

Białystok, 21.08.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy/dostawców agregatów malarskich – Pakiet nr 15A, Pakiet nr 15B wg  Specyfikacji zamieszczonych w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem: http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Zgodnie z par. 4 pkt. 1. Regulaminu Konkursu inwestor dopuszcza złożenie oferty na jeden z pakietów lub na oba pakiety łącznie.

 

Białystok, 13.09.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy/dostawców wiertarek – Pakiet nr 13A (kolumnowe), Pakiet nr 13B (promieniowa) wg  Specyfikacji zamieszczonych w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem: http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Zgodnie z par. 4 pkt. 1. Regulaminu Konkursu inwestor dopuszcza złożenie oferty na jeden z pakietów lub na oba pakiety łącznie.


Białystok, 13.09.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy komputerów wg następującej specyfikacji:

Zestaw komputerowy szt. 5, w tym:

• Jednostka centralna z procesorem INTEL Core i5-680 (2×3,6 GHz), pamięć operacyjna 16 GB DDR3 1600 MHz (PC3-12800), dysk twardy SATA 7200 rpm 1 szt. pojemność 1TB, karta grafiki dedykowana do programów typu CAD 1 GB, 128 bit HDMI IDVI-D D-SUB, system operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 64 bit PL, zasilacz nie mniej niż 600W, DVD – RW SATA, dysk do zainstalowania systemu operacyjnego SSD 128 GB, preinstalowany Microsoft Office 2010 OEM Business PL, mysz i klawiatura komputerowa USB
• Monitor LCD z matrycą Full HD 1920×1200, przekątna 24”, 16:10, czas reakcji 8 ms, kąt widzenia 178st/178st, Pivot, jasność 300 cd/m2 , kontrast 1000:1, hub USB

Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane dostawą sprzętu komputerowego. Winny one złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z Regulaminu konkursu, w terminie do dnia 20.09.2012 r. na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Z autorem najkorzystniejszej oferty zostanie  zawarta umowa o dostawę. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej inwestora pod adresem http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna zawierać dokumenty formalne (wg Regulaminu), cenę jednostkową 1 kpl., łączną wartość oferty netto i brutto za 5 kpl., okres i warunki gwarancji (wymagany minimalny 24 m-ce), warunki serwisu (w przypadku awarii sprzętu komputerowego), wskazany termin związania ofertą (wymagany min. 3-miesięczny). Zabezpieczenie ofert w formie wadium konkursowego nie jest wymagane. Kryterium wyboru dostawcy jest: cena 100 %.

 

Białystok, 14.09.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. wprowadza korektę do ogłoszenia o rozpoczęciu uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy komputerów, z dnia 13.09.2012 roku, w zakresie specyfikacji jednostki centralnej.

• Jest:

INTEL Core i5-680 (2×3,6 GHz)
• Winno być:

INTEL Core i5-3550 3,3 GHz
Za omyłkę – przepraszamy.

 

Białystok, 24.09.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy 20 szt. zasilaczy awaryjnych UPS(ang.  Uninterruptible Power Supply) wg następującej specyfikacji:

• Moc pozorna  – 700 VA
• Ilość gniazd  – 8 szt. 
• 4 gniazda z podtrzymaniem napięcia
• 4 gniazda z ochroną przepięciową
• Czas podtrzymania dla obciążenia 100 %  – do 3,5 min
• Czas podtrzymania dla obciążenia 50 %  – do 13,0 min

Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane dostawą sprzętu. Winny one złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z Regulaminu konkursu, w terminie do dnia 28.09.2012 r. na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Z autorem najkorzystniejszej oferty zostanie  zawarta umowa o dostawę. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej inwestora pod adresemhttp://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna zawierać dokumenty formalne (wg Regulaminu), cenę jednostkową 1 szt. UPS-a, łączną wartość oferty netto i brutto za 20 szt., okres i warunki gwarancji (wymagany minimalny 24 m-ce), warunki serwisu (w przypadku awarii sprzętu), wskazany termin związania ofertą (wymagany min. 3-miesięczny). Zabezpieczenie ofert w formie wadium konkursowego nie jest wymagane. Kryterium wyboru dostawcy jest: cena 100 %.

 

Białystok,  01.10.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 13.09.2012 r. na wyłonienie dostawcy 5 szt. zestawów komputerowych w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: KOMSERWIS Sp. z o.o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16.

 

Białystok,  04.10.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 24.09.2012 r. na wyłonienie dostawcy 20 szt. UPS w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Centrum Informatyki ZETO S.A. 15-048 Białystok, ul. Skorupska 9

 

Białystok, 11.10.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy 1 szt. laserowej drukarki sieciowej   wg następującej specyfikacji:
• Drukarka laserowa A3 mono z możliwością kopiowania i skanowania
• Wydruk i kopiowanie 21 str./min A4 lub 8 str./min A3
• Podajnik odwracający papier
• Wbudowany kontroler GDI
• Dupleks
• Kolorowy skaner
• Drukowanie w sieci
• Skanowanie bezpośrednio na pendrive w kolorze
• 2 źródła papieru wielokartkowe A5 – A3
• Niestandardowe rozmiary papieru: 90-297 x 140-432 mm
• 5 lat gwarancji bez limitu kopii.
Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane dostawą sprzętu. Winny one złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z Regulaminu konkursu, w terminie do dnia 18.10.2012 r. na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Z autorem najkorzystniejszej oferty zostanie  zawarta umowa o dostawę. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej inwestora pod adresemhttp://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna zawierać dokumenty formalne (wg Regulaminu), cenę ofertową 1 szt. drukarki sieciowej laser A3, okres i warunki gwarancji (wymagany minimalny 24 m-ce), warunki serwisu (w przypadku awarii sprzętu), wskazany termin związania ofertą (wymagany min. 3-miesięczny). Zabezpieczenie ofert w formie wadium konkursowego nie jest wymagane. Kryterium wyboru dostawcy jest: cena 100 %. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostawy.

 

Białystok, 11.10.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy 2 szt. ploterów   wg następującej specyfikacji:
• Ploter atramentowy  kompatybilny z systemami operacyjnymi: WINDOWS  XP, WINDOWS 7, Macintosh OSX i innymi. interfejsy USB , karta sieciowa  10/100 Base T/TX, 5 atramentów w głowicy, rozmiar 44 cale, podajniki   papieru – 2 rolki z automatycznym przełączaniem podajnika podczas  wydruku, dysk twardy nie mniejszy niż  160 GB, pamięć 32 GB, rozdzielczość druku 2400×1200 dpi,  wyposażony w podstawę i  kosz na wydruki, waga netto od 180 do 220 kg, minimalna szerokość rolki 250  mm, maksymalna szerokość rolki do 1200 mm, prędkość wydruku A1- do 25 s oraz A0 – do 45 s – wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem.

Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane dostawą sprzętu. Winny one złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z Regulaminu konkursu, w terminie do dnia  18.10.2012 r. na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Z autorem najkorzystniejszej oferty zostanie  zawarta umowa o dostawę. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej inwestora pod adresemhttp://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna zawierać dokumenty formalne (wg Regulaminu), cenę ofertową 1 szt. plotera oraz wartość łączną netto i brutto, okres i warunki gwarancji (wymagany minimalny 24 m-ce), warunki serwisu (w przypadku awarii sprzętu),  termin związania ofertą (wymagany min. 3-miesięczny). Zabezpieczenie ofert w formie wadium konkursowego nie jest wymagane. Kryterium wyboru dostawcy jest: cena 100 %. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostawy.


Białystok, 11.10.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy 6 szt. komputerów wg następującej specyfikacji:
Zestaw komputerowy szt. 4, w tym:
• Jednostka centralna z procesorem i3-2120, 8GB RAM 1333MHz DDR3, HDD 500GB SATA600, Obudowa Midi ATX z zasilaczem nie mniejszym niż 500W, DVD-RW, Windows 7 Home Premium 64bit, Office Home and Business 2010 Pl, klawiatura i mysz USB
• Monitor panoramiczny 21,5",  rozdzielczość 1920×1080 pikseli, czas reakcji 5 ms, jasność 200 cd/m2, kontrast 600:1, masa netto nie większa niż 2,7 kg , technologia podświetlania LED
Komputer przenośny szt. 2, w tym:
• Notebook 17,3” LED Full-HD 1920 x 1080, Procesor i5-3210M, Pamięć 4GB, Dysk 750GB, GT650M 2GB , DVD-RW, 1xHDMI, 1x D-sub, 1x E-SATA/USB Combo, 4X USB 3.0, 1x Windows 7 Professional 64 bit, bluetooth, czytnik kart, kamera, waga nie więcej niż 3,5 kg, podświetlana klawiatura, Office Home and Business 2010 Pl, torba + mysz wifi
Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane dostawą sprzętu komputerowego. Winny one złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z Regulaminu konkursu, w terminie do dnia 18.10.2012 r. na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Z autorem najkorzystniejszej oferty zostanie  zawarta umowa o dostawę. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej inwestora pod adresem http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna zawierać dokumenty formalne (wg Regulaminu), cenę jednostkową 1 kpl. komputera stacjonarnego z monitorem i 1 szt. laptopa, łączną wartość oferty netto i brutto za 6 szt., okres i warunki gwarancji (wymagany minimalny 24 m-ce), warunki serwisu (w przypadku awarii sprzętu komputerowego), wskazany termin związania ofertą (wymagany min. 3-miesięczny). Zabezpieczenie ofert w formie wadium konkursowego nie jest wymagane. Kryterium wyboru dostawcy jest: cena 100 %. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostawy.


Białystok, 17.10.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy 10 szt. drukarek atramentowych  wg następującej specyfikacji:

• Drukarka atramentowa A3, rozdzielczość druku 9600×2400, ilość pojemników z tuszem: 5 szt., maks. prędkość druku w czerni – 11 str./min, maks. prędkość druku w kolorze – 8 str./min, automatyczny podajnik papieru o poj. 150szt, USB 
szt. 3 
• Drukarka atramentowa A4 z możliwością kopiowania i skanowania, rozdzielczość druku 9600×2400, ilość pojemników z tuszem: 6 szt. , złącza zewnętrzne  RJ45 (karta sieciowa), bezprzewodowa sieć Ethernet 802.11 b/g/n (WiFi),  USB 2.0, automatyczny dupleks, pojemność podajnika papieru 150 szt. 
szt. 7
Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane dostawą sprzętu. Winny one złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z Regulaminu konkursu, w terminie do dnia 24.10.2012 r. na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Z autorem najkorzystniejszej oferty zostanie  zawarta umowa o dostawę. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej inwestora pod adresemhttp://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna zawierać dokumenty formalne (wg Regulaminu), cenę jednostkową 1 szt. drukarki A3 i 1 szt. drukarki A4, łączną wartość oferty netto i brutto za 10 szt. drukarek, okres i warunki gwarancji (wymagany minimalny 24 m-ce), warunki serwisu (w przypadku awarii sprzętu), termin związania ofertą (wymagany min. 3-miesięczny). Zabezpieczenie ofert w formie wadium konkursowego nie jest wymagane. Kryterium wyboru dostawcy jest: cena 100 %. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostawy.


Białystok, 17.10.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy 1 szt. routera  sieciowego   wg następującej specyfikacji:
• Router bezprzewodowy do sieci kablowych i DSL
• Wyposażony w 4 porty  LAN 10/100 oraz sieć bezprzewodową w standardzie IEEE 802.11b/g/n
• Posiadający możliwość połączenia komputerów, drukarek bezprzewodowych i innych  urządzeń Wi-Fi oraz przesyłanie danych z prędkością do 300 Mb/s
• Zapewniony niezawodny zasięg transmisji bezprzewodowej
• Szyfrowanie WPA/WPA2 i zapora SPI 
• Szybka instalacja
• Możliwość podłączenia jako access point
• Oprogramowanie winno działać zarówno na platformach PC oraz Mac, umożliwiając dostosowywanie ustawień i szybkie dodawanie urządzeń do  sieci
• Typ złącza –  RJ-45
• WiFi  – z protokołem 802,11n (300 Mbps)
• Łącze kablowe
• Anteny – 2 wewnętrzne
• Interfejs  WAN 1x 10/100BaseTX
• Interfejs  LAN 4x 10/100BaseTX
Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane dostawą sprzętu. Winny one złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z Regulaminu konkursu, w terminie do dnia 24.10.2012 r. na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Z autorem najkorzystniejszej oferty zostanie  zawarta umowa o dostawę. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej inwestora pod adresemhttp://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna zawierać dokumenty formalne (wg Regulaminu), cenę ofertową routera, okres i warunki gwarancji (wymagany minimalny 24 m-ce), warunki serwisu (w przypadku awarii sprzętu), termin związania ofertą (wymagany min. 3-miesięczny). Zabezpieczenie ofert w formie wadium konkursowego nie jest wymagane. Kryterium wyboru dostawcy jest: cena 100 %. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostawy.


 Białystok, 17.10.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy/dostawców defektoskopów do radiografii izotopowej – Pakiet nr 17/A, Pakiet nr 17/B wg  Specyfikacji zamieszczonych w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem: http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Zgodnie z par. 4 pkt. 1. Regulaminu Konkursu inwestor dopuszcza złożenie oferty na jeden z pakietów lub na oba pakiety łącznie.

 

Białystok, 17.10.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy/dostawców elementów systemu do radiografii przemysłowej  – Pakiet nr 18/A, Pakiet nr 18/B wg  Specyfikacji zamieszczonych w zakładce „Pliki do pobrania” pod adresem: http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113 . Zgodnie z par. 4 pkt. 1. Regulaminu Konkursu inwestor dopuszcza złożenie oferty na jeden z pakietów lub na oba pakiety łącznie.

 

Białystok, 18.10.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. wprowadza korektę do ogłoszenia z dnia 17.10.2012 roku o rozpoczęciu uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy defektoskopów (Pakiet nr 17/A i 17/B), w zakresie wymaganej gwarancji.

• Jest w Specyfikacji konkursowej:

„okres gwarancji – wymagany min. 24 m-ce”
• Winno być:
„okres gwarancji – wymagany min. 12 m-cy”
Za omyłkę – przepraszamy.

 

Białystok,  31.10.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 11.10.2012 r. na wyłonienie dostawcy 6 szt. zestawów komputerowych (w tym: 4 szt. komputerów stacjonarnych i 2 szt. notebook) w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: KOMSERWIS Sp. z o.o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16.

 

Białystok, 31.10.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 21.08.2012 r. na wyłonienie dostawcy 2 szt. agregatów malarskich (Pakiet nr 15/A) oraz 1 szt. agregatu malarskiego (Pakiet nr 15/B) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą w obu Pakietach została uznana oferta firmy: PUT WAGNER-SERVICE P. Wilczek i synowie Sp. Jawna 41-605 Świętochłowice, ul. E. Imieli 27.

 

Białystok,  05.11.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 11.10.2012 r. na wyłonienie dostawcy 1 szt. laserowej drukarki sieciowej w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: BIUROGRAF Andrzej Stepaniuk 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1 lok. 1

 

Białystok,  05.11.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 11.10.2012 r. na wyłonienie dostawcy 2 szt. ploterów w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Fabryka Wydruków Mariusz Micner 15-793 Białystok, ul. Jarzębinowa 10 m 4.

 

Białystok,  07.11.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 17.10.2012 r. na wyłonienie dostawcy 1 szt. routera sieciowego w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: KOMSERWIS Sp. z o.o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16.

 

Białystok,  07.11.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 17.10.2012 r. na wyłonienie dostawcy 10 szt. drukarek atramentowych (w tym: 3 szt. formatu A3 i 7 szt. formatu A4) w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: KOMSERWIS Sp. z o.o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16.

 

Białystok, 14.11.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 13.09.2012 r. na wyłonienie dostawcy 2 szt. wiertarek kolumnowych (Pakiet nr 13/A) oraz 1 szt. wiertarki promieniowej (Pakiet nr 13/B) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą w obu Pakietach została uznana oferta firmy: PAX PHU Paweł Wachholc 72-002 Dołuje, Słoneczny Sad 4c.


Białystok, 16.11.2012 r.

Zarząd INSTAL Białystok S.A. ogłasza rozpoczęcie uproszczonej procedury przetargowej w formie konkursu ofert, celem wyłonienia dostawcy 8 licencji oprogramowania typu CAD (ang. Computer Aided Design) wg następującej specyfikacji:
 

Pakiet nr 1/CAD, w tym:
• Program AutoCAD 2013 LT PL                       4 licencje
• Program AutoCAD 2013 PL                            1 licencja

Pakiet nr 2/CAD, w tym:
• ArCADia-INTELLICAD 7 Premium PL            3 licencje


Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty zainteresowane dostawą oprogramowania. Winny one złożyć ofertę cenową (ryczałt) wraz z wymaganymi załącznikami wynikającymi z Regulaminu konkursu, w terminie do dnia 23.11.2012 roku na adres inwestora: faxem, osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Z autorami najkorzystniejszych ofert zostaną  zawarte umowy o dostawę oprogramowania. Regulamin konkursu został opublikowany na stronie internetowej inwestora pod adresem http://www.instal.bialystok.pl/?pliki-do-pobrania,113. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Oferta winna zawierać: dokumenty formalne (zgodnie z Regulaminem), cenę jednostkową pojedynczej licencji oprogramowania, łączną wartość oferty netto i brutto, okres i warunki gwarancji i rękojmi (wymagany minimalny 24 m-ce), termin związania ofertą (wymagany minimalny 3-miesięczny). Zgodnie z par. 4 pkt. 1. Regulaminu Konkursu, inwestor dopuszcza złożenie oferty na jeden z pakietów lub na oba pakiety łącznie (proszę wskazać, którego Pakietu oferta dotyczy). Zabezpieczenie ofert w formie wadium konkursowego nie jest wymagane. Kryterium wyboru dostawcy jest: cena 100 %. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty zainstalowania oprogramowania.

 

Białystok,  04.12.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 16.11.2012 r. na wyłonienie dostawcy / dostawców oprogramowania typu CAD, w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą w ramach Pakietu nr 1/CAD została uznana oferta firmy: KOMSERWIS Sp. z o.o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16.

 

Białystok,  10.12.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 16.11.2012 r. na wyłonienie dostawcy / dostawców oprogramowania typu CAD, w ramach zadania „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych  w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą w ramach Pakietu nr 2/CAD została uznana oferta firmy: KOMSERWIS Sp. z o.o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16.

 

Białystok, 10.12.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 17.10.2012 r. na wyłonienie dostawcy / dostawców defektoskopów do radiografii izotopowej: Pakiet nr 17/A – 1 szt. ze źródłem Ir-192 oraz Pakiet nr 17/B – 1 szt. ze źródłem Se-75, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą w zakresie Pakietu nr 17/A została uznana oferta firmy: BIKER Sp. z o.o. 02-313 Warszawa, ul. Sękocińska 3 m 2, a za najkorzystniejszą w zakresie Pakietu nr 17/B  została uznana oferta firmy: NCBJ Ośrodek Radioizotopów POLATOM 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7.

 

Białystok, 10.12.2012 r.
Zarząd INSTAL Białystok S.A. informuje, iż w konkursie ogłoszonym dnia 17.10.2012 r. na wyłonienie dostawcy / dostawców systemu do radiografii przemysłowej: Pakiet nr 18/A – 1 szt. wywoływarka błon radiograficznych oraz Pakiet nr 18/B – 1 szt. przenośnego aparatu rentgenowskiego, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w  miejscowości  Folwark Koplany”, za najkorzystniejszą w Pakiecie nr 18/A została uznana oferta firmy: PCB SERVICE Sp. z o.o. 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, a w Pakiecie nr 18/B  oferta firmy: NDT SYSTEM Sławomir Jóźwiak 01-643 Warszawa, ul. Twardowskiego 21.