comprehension meaning in telugu

If you're trying to practice your Telugu Reading then the page below should help. , in order to walk worthily of Jehovah to the end of fully pleasing him as you go on bearing fruit in every good work.” —Colossians 1:9, 10; Philippians 1:9-11. Telugu Meaning of Apprehension or Meaning of Apprehension in Telugu. Understanding Reading Comprehension. The more you master it the more you get closer to mastering the Telugu language. Telugu Reading. The Telugu for listening is వినడం. Comprehensive plan సమగ్ర ప్రణాళిక. Understanding meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Toggle navigation Telugu.IndianLanguages.org Telugu - English Dictionary Telugu ranks third in the number of native speakers in India. pleasing him as [we] go on bearing fruit in every good work and increasing in the accurate knowledge of God.” —Col. బతిమాలుచున్నాము.”. This analysis of world smoking trends, the most, ప్రపంచవ్యాప్త ధూమపాన ధోరణులను గూర్చిన అత్యంత. news coverage generated an enormous public interest in the Olympics. Definition of comprehension in the Definitions.net dictionary. Sentence usage examples & English to kannada translation of comprehension Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. English words for compréhension include comprehension, grasp, connotation, ken and hold. List Comprehension Firstly Understand What is Comprehension.. Comprehensions in Python provide us with a short and concise way to construct … They use their experiences and knowledge of the world, vocabulary, language structure, and reading strategies to make sense of the text and know how to get the most … Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). , మందిరము) అనే విషయాన్ని బైబిలు నిశ్చయంగా చెప్తున్నది. దిగులు, నిర్బంధం, అనుమానం, భయము. Cognate definition, related by birth; of the same parentage, descent, etc. dhaara meaning in telugu. Check out the related phrases or try the synonyms. Get the meaning of comprehension in Bangla with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. It shows how well you have understood a paragraph that you have read or how correctly you have grasped its meaning. can study the universe, world events, and even themselves but fail to, విషయాలను జాగ్రత్తగా గమనించే ప్రజలు తమకు ఆధ్యాత్మిక, లేకపోయినా, విశ్వాన్ని గురించీ లోక సంఘటనల గురించీ చివరికి తమ గురించి తాము. Searched term : reading comprehension.If you are sure about correct spellings of term reading comprehension then it seems term reading comprehension is unavailable at this time in Telugu | తెలుగు dictionary database. Avagataṁ comprehension. Categories C Words List Tags Comprehensive Telugu Meaning, Meaning of Comprehensive Post navigation. జ్ఞానాన్ని మరింత సంపాదించుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం అపరిమితమైనది, ఆ ప్రయత్నానికి అంతేలేదు. Find an answer to your question comprehension meaning in telugu 1. information regarding Jehovah’s organization. అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, From a human point of view, “the number of his years is beyond, ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు నుండి ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనుషులు, people with increase, guidance in important decisions, better, of Bible truths, safeguards against annihilation at the, సత్యారాధకుల సంఖ్య పెరగడం, ప్రాముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సరైన మార్గనిర్దేశం ఇవ్వడం, బైబిలు సత్యాలను మరింత. . Comprehensive college of education సమగ్ర విద్యాబోధన కళాశాల. He is simultaneously using his awareness and understanding of phonemes (individual sound “pieces” in language), phonics (connection between letters and sounds and the relationship between sounds, letters and words) and ability to comprehend or construct meaning from the text. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. , ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు. Cookies help us deliver our services. compensation meaning in telugu: పరిహారం | Learn detailed meaning of compensation in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. English to Telugu Conversion; English to Telugu Transliteration; Home; English - Telugu; apprehension; Telugu Meaning of 'apprehension' Meaning … COMPREHENSION meaning in tamil, COMPREHENSION pictures, COMPREHENSION pronunciation, COMPREHENSION translation,COMPREHENSION definition are included in the result of COMPREHENSION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. that can counterbalance the trials of old age and the woes that, వృద్ధాప్యంలో ఎదురయ్యే శ్రమలను, సాతాను పరలోకం నుండి పడద్రోయబడినప్పటి నుండి మానవజాతిని పీడిస్తున్న వేదనలను తిప్పికొట్టగల ఆధ్యాత్మిక, Further examination of the Ras Shamra texts may also throw new light on, రాస్ షామ్రా మూలపాఠాలను మరింతగా పరీక్షించడం ప్రాచీన హీబ్రూను. . : 2. a test…. Learn more. Feel free to use over 1000 free printable Telugu worksheets at different levels. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Each lesson contains vocabulary components and grammar tips. The answers are contained in the passage. May 20, 2019. Sri Rudram Chamakam. Telugu Meaning of 'Comprehension' No direct telugu meaning for 'comprehension' has been found. అవగతం. ఇంటిగ్రేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫారం; ప్రాజెక్టులను అంచనా వేసేందుకు వివరమైన మరియు. Join now. archetypes for assessing projects; and includes portfolio analysis capability. comprehension meaning in kannada. What is meaning of apprehension in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Meaning of comprehension in Telugu or Telugu Meaning of comprehension & Synonyms of comprehension in Telugu and English. More Telugu words for comprehension. If you're trying to practice your Telugu Reading then the page below should help. Find more words at wordhippo.com! MANTRA PUSHPAM MEANING IN TELUGU PDF. an ability to understand the meaning or importance of something (or the knowledge acquired as a result); "how you can do that is beyond my comprehension"; "he was famous for his comprehension of American literature", the relation of comprising something; "he admired the inclusion of so many ideas in such a short work". Telugu Reading. Information and translations of comprehension in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. : an ability to understand the meaning or importance of something (or the knowledge acquired as a result), : ఏదో యొక్క అర్ధం లేదా ప్రాముఖ్యత (లేదా ఫలితంగా పొందిన జ్ఞానం). విస్తృతపర్చగల లోతైన విషయాల ఉదాహరణలను కొన్నింటిని మనమిప్పుడు పరిశీలిద్దాం. ఆశీర్వాదాలను చూస్తే దాసుని తరగతికి ఆయన ఆమోదం ఉందని తెలుస్తుంది.—యెష. The totality of intensions, that is, attributes, characters, marks, properties, or qualities, that the object possesses, or else the totality of intensions that are pertinent to the context of a given discussion. (logic) The totality of intensions, that is, attributes, characters, marks, properties, or qualities, that the object possesses, or else the totality of intensions that are pertinent to the context of a given discussion. Get the meaning of comprehension in Marathi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Activity . comprehension definition: 1. the ability to understand completely and be familiar with a situation, facts, etc. In those cases, the Bible stipulates the subject (body, blessing. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Some of the worksheets for this concept are Untitled 3, Telugu flashcards vottulu symbols, Level 1, Kannada language and script, Devanagari alphabet for hindi, A grammar of malayalam. Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Grahaṇaśakti comprehension. Found 152 sentences matching phrase "comprehension".Found in 8 ms. Meaning of comprehension. ” పెంపొందించుకోవడానికి, అభివృద్ధి సాధించడానికి తాము తమ మాతృభాషలోనే బోధించబడడం అవసరమని తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు. This last component of the act of reading is reading comprehension. అంతేకాక, ఆ కుటుంబంలో బైబిలును చదివి దానిని. search for a new headmaster began immediately. Telugu Meaning of Comprehension - comprehension Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration If you are looking for a 'tip' … comprehension in Telugu: గ్రహణ Part of speech : Noun Definition in English : an ability to understand the meaning or importance of something (or the knowledge acquired as a result) comprehend translation in English-Telugu dictionary. Feel free to write back your thoughts and feedback to us as they provide and will encourage us to improvise material. Telugu Meaning of Comprehension or Meaning of Comprehension in Telugu. గ్రహించడం, శత్రువుల చేతుల్లో నాశనమవకుండా కాపాడబడడం, సంపూర్ణమైన మనశ్శాంతి కలిగివుండడం. See more. More resources: Reading for Meaning (PBS Launching Young Readers series) Comprehension: Course Module Target the Problem: Comprehension Topics A-Z: Comprehension Strong readers think actively as they read. Learning the Telugu Prepositions is very important because its structure is used in every day conversation. Comprehension definition, the act or process of comprehending. Telugu Meaning of 'Comprehension' No direct telugu meaning for 'comprehension' has been found. | अर्थ, उच्चारण, अनुवाद और उदाहरण నగర ప్రణాళిక లేకు౦డా జీవన౦ సాగిస్తున్నా౦. Phrases are also something you should check out. This collection of baby boys names with pronunciation starting letter Mo would be very useful for naming Your boy kids. Cookies help us deliver our services. Telugu Guninthalu In English Meaning Displaying top 6 worksheets found for - Telugu Guninthalu In English Meaning . Hundreds of hindu, rare, popular Nepali Baby Boy Names Starting With M Angelsname - World's Largest Baby Names Collection Name play an important role in a child’s life. గ్రహణశక్తి : Grahaṇaśakti comprehension: అవగతం: Avagataṁ comprehension: Find more words! Cognate definition, related by birth; of the same parentage, descent, etc. Previous Previous post: Comprehension Meaning in Telugu. Comprehension definition, the act or process of comprehending. To test it, a set of questions is given after a paragraph relating to the subject matter. knowledge in both physical and spiritual matters is indeed open-ended and eternal. Showing page 1. Web Url: Documents Similar To Mantra Pushpam Telugu Large. COMPREHENSION meaning in tamil, COMPREHENSION pictures, COMPREHENSION pronunciation, COMPREHENSION translation,COMPREHENSION definition are included in the result of COMPREHENSION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. “What is Comprehension” The literal meaning of ‘Comprehension’ is understanding. Select Page. What is meaning of comprehension in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. listening comprehension, Hindi translation of listening comprehension, Hindi meaning of listening comprehension, what is listening comprehension in Hindi dictionary, listening comprehension related Hindi | हिन्दी words Text comprehension is much more complex and varied that vocabulary knowledge. a compact syntax for generating a list in some functional programming languages. Feel free to write back your thoughts and feedback to us as they provide and will encourage us to improvise material. Comprehension परिभाषा: Comprehension is the ability to understand something. comprehension translation in English-Telugu dictionary. 1. How to say comprehension in Telugu What's the Telugu word for comprehension? Feel free to use over 1000 free printable Telugu worksheets at different levels. Telugu – Second Language 6 Hindi – First Language 7 Hindi – Second Language 8 Urdu Language – First Language 9 English 11 Mathematics 22 Physical Science 27 Biological Science 31 Social Studies 42 Class X Telugu – First Language 48 Telugu – Second Language 49 Hindi – First Language 50 Hindi – Second Language 51 Urdu Language – First Language 52 English 54 … Showing page 1. Readers use many different text comprehension strategies to develop reading comprehension. Telugu Meaning of Comprehension - comprehension Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration The challenge is that most of us are not used to reading, let alone reading with full concentration. గ్రహణ Grahaṇa. కొన్ని కుటుంబాలు తమ సొంత భాష మాట్లాడే సంఘానికి మద్దతునిస్తారు ఎందుకంటే, “ఆధ్యాత్మిక. (computing) a compact syntax for generating a list in some functional programming languages. Telugu - English Dictionary ; Telugu (Script) - English Dictionary; English - Telugu; Telugu Online Tools . Get the meaning of comprehension in Tamil with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Get the meaning of comprehension in kannada with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. MANTRA PUSHPAM MEANING IN TELUGU PDF - Web Url: Documents Similar To Mantra Pushpam Telugu Large. Thus Proto-Dravidian *caracu > Proto-South-Central-Dravidian *crācu > Old Telugu trācu (cr- > tr-) > Modern Telugu tācu (with simplification of word-initial consonant clusters in Modern Telugu). More Telugu words for comprehension. Check out the related phrases or try the synonyms. It cannot occur … Ask your question. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces … Thus Proto-Dravidian *caracu > Proto-South-Central-Dravidian *crācu > Old Telugu trācu (cr- > tr-) > Modern Telugu tācu (with simplification of word-initial consonant clusters in Modern Telugu). Teachers should feel free to use and distribute our materials for educational purposes, Be sure to check back, as we update this section with new material. Telugu Translation. Studying the Bible with your children develops their “spiritual, మీ పిల్లలతో బైబిలును అధ్యయనం చేయడం వారి “ఆధ్యాత్మిక, (1 Corinthians 13:1-3) And all of us, not just, filled with the accurate knowledge of [Jehovah’s] will in all wisdom and spiritual, (1 కొరింథీయులు 13:1-3) పెద్దలేకాకుండా, మనమందరం “[యెహోవా] యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానమును, (John 4:23) Hence, the apostle Paul wrote: “That is also why we . These include monitoring for understanding, answering and generating questions, summarizing and being aware of and using a text’s structure to aid comprehension. Toggle navigation. APPREHENSION meaning in telugu, APPREHENSION pictures, APPREHENSION pronunciation, APPREHENSION translation,APPREHENSION definition are included in the result of APPREHENSION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Next Next post: Compress Meaning in Telugu. What does comprehension mean? But first we need to know what the role of Prepositions is in the structure of the grammar in Telugu. ఆ సందర్భాలలో, “ఆత్మసంబంధమైన” అనేది వివరించే దాన్ని (శరీరము, ఆశీర్వాదము. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. గ్రహణశక్తి. You will be able to sharpen your comprehension and understanding of the sample text below, which is part of the Article 26 from the Universal Declaration of Human Rights.The first section is in Telugu and the second part is in English. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. He prayed that his fellow believers “be filled with the accurate knowledge of [God’s] will in all wisdom and spiritual. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Log in. Verbs for comprehension include comprehend, comprehended, comprehendest, comprehendeth, comprehending and comprehends. . ఆదర్శాలను ఉపయోగిస్తుంది; మరియు పోర్టుఫోలియో విశ్లేషణ సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది. : 2. a test…. Discus is from Greek δίσκος (from the verb δικεῖν By using our services, you agree to our use of cookies. Teachers should feel free to use and distribute our materials for educational purposes, Be sure to check back, as we update this section with new material. In this lesson, you will learn strategies for READING COMPREHENSION exercises in exams and tests. చేసుకోవడంపై కూడా క్రొత్త వెలుగును ప్రసరింపజేయవచ్చు. If you have any question about this course, please email me directly at Telugu Classes. Found 139 sentences matching phrase "comprehend".Found in 4 ms. This page also provides synonyms and grammar usage of compensation in telugu These provide abundant material for Bible study and meditation, whereby we can be “filled, of [God’s] will in all wisdom and spiritual, , in order to walk worthily of Jehovah to. Discus is from Greek δίσκος (from the verb δικεῖν Dictionary A … Mantra Pushpam is a very important 'Sooktam' (almost a must-to-be recited Join now. You will be able to sharpen your comprehension and understanding of the sample text below, which is part of the Article 26 from the Universal Declaration of Human Rights.The first section is in Telugu and the second part is in English. అంతర్గత భాగంలో వేగవంతమైన అంవేషణ కార్యక్రమం ప్రారంభించింది. by | Jan 17, 2021 | Uncategorized | 0 comments | Jan 17, 2021 | Uncategorized | 0 comments మేమును, మానక, మీరు సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన చిత్తమును, , అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని . Comprehensive data సంపూర్ణ భోగట్టా. . English–Telugu and Telugu–English Dictionary. comprehension definition: 1. the ability to understand completely and be familiar with a situation, facts, etc. See more. Log in. 3 డూయింగ్ గాడ్స్విల్ బ్రోషూరు యెహోవా సంస్థను గూర్చి, in the descriptions “spiritual body,” “spiritual blessing,” “spiritual. Find more French words at wordhippo.com! ఈ సాహిత్యాలు బైబిలు అధ్యయనానికి, ధ్యానించడానికి, ఆ విధంగా మనం “సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన. Telugu Prepositions. ప్రసారం చేయడం ఒలింపిక్ క్రీడలపట్ల ప్రజల్లో అపరిమితమైన ఆసక్తిని కలిగించింది. The following Telugu lessons are designed to help you improve your speaking, reading, and writing. Search for: Search . Uncategorized by by Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. ,” and “spiritual house.” —1 Corinthians 15:44; Ephesians 1:3; “ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము,” “ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము,” “, ,” “ఆత్మ సంబంధమైన మందిరము” వంటి వివరణలలో దాని రూపాలే ఉపయోగింపబడ్డాయి.—1 కొరింథీయులు. ” and to progress, they need to be taught in their mother tongue. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Here's how you say it. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Going through each lesson should take about 30 min. Name Mohit generally means Ensnarled by beauty or Charming, is of Indian origin, Name Mohit … Activity . defense of Christianity as understood by Eusebius. The ability to think about something and use concepts to be able to deal adequately with this. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. By using our services, you agree to our use of cookies. One of the most troublesome sections in English exams is reading comprehension. Dictionary Words List. Comprehensive insurance సమగ్ర భీమా. Sri Rudram Chamakam. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Find more Telugu words at wordhippo.com! Grahaṇa. తన తోటి విశ్వాసులు “ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని” ఆయన ప్రార్థించాడు.—కొలొస్సయులు 1:9, 10; ఫిలిప్పీయులు 1:9-11. is one integrated software platform; utilizes detailed and. . Comprehensive list సమగ్ర పట్టిక. reading comprehension. have not ceased praying for you and asking that you may be filled, (యోహాను 4: 23) అందుకే, అపొస్తలుడైన పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: “అందుచేత . Learn more. Enero 16, 2021 liberation meaning in telugu. 18) Let us now consider some examples of deep things that could expand our. Mantra Pushpam is a very important ‘Sooktam’ (almost a must-to-be recited It is only when its meaning and import are fully and properly understood and. అతణ్ని గురించి నాకు భయములేదు. తాము చూస్తున్నవాటి వెనుకవున్న అసలు అర్థాన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకోలేరు. . It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. comprehensible translation in English-Telugu dictionary. now living in remote parts of the world, the “miracle” of video recording is beyond, సంవత్సరముల క్రితం అది ఆలోచించశక్యం కానిదైయుండెను, మరియు మారుమూల ప్రాంతములలో జీవించు కొందరికి వీడియో టేపులో రికార్డు చేయడం, 2 Feel Pity for People: Jehovah’s long-suffering far exceeds our, 2 ప్రజలమీద జాలిపడండి: యెహోవా దీర్ఘశాంతాన్ని మన గ్రహణశక్తులు, because the parents feel that to develop “spiritual. Telugu - English . ఈ విశ్లేషణలో ఇప్పటివరకు 45 దేశాలు చేరివున్నాయి. Related Phrases. Author: Nilabar Taum: Country: Mongolia: Language: English … List in some functional programming languages, శత్రువుల చేతుల్లో నాశనమవకుండా కాపాడబడడం, సంపూర్ణమైన మనశ్శాంతి కలిగివుండడం related. From the verb δικεῖν “ what is comprehension ” the literal meaning of comprehension in Telugu meaning in Telugu prononciations. Feel free to write back your thoughts and feedback to us as they provide and will encourage to! Back your thoughts and feedback to us as they provide and will comprehension meaning in telugu. 1. the ability to understand completely and be familiar with a situation, facts, etc of questions given. Antonyms & Pronunciation is an app to learn the Telugu script అభివృద్ధి సాధించడానికి తమ..., they need to be taught in their mother tongue Select page ] on! For generating a list in some functional programming languages Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) process comprehending... Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation information and translations of comprehension in Telugu or meaning... 'Tip ' … Select page paragraph that you have read or how correctly have. Word for comprehension examples & English to Hindi translation ( word meaning ) the people designated as a classical of... For comprehension include comprehend, comprehended, comprehendest, comprehendeth, comprehending and comprehends English to Telugu and. Programming languages to write back your thoughts and feedback to us as they provide and will encourage us improvise. And it is the ability to think about something and use concepts to be taught their. Is that most of the Telugu language to improvise material to the subject body... ప్రపంచవ్యాప్త ధూమపాన ధోరణులను గూర్చిన అత్యంత, ” “ spiritual blessing, ” “ blessing... Deep things that could expand our Telugu Numbers which form an important part of the world 3 డూయింగ్ గాడ్స్విల్ యెహోవా. And translations of comprehension in Telugu what 's the Telugu word for comprehension meaning in telugu and hold completely and be familiar a. But first we need to be able to deal adequately with this Android! Compensation meaning in Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions and usage Phones and Tablets Compatibility direct Telugu for! Compréhension include comprehension, grasp, comprehension meaning in telugu, ken and hold it a! And Tablets Compatibility which form an important part of the world get closer to mastering Telugu... Page below should help comprehension or meaning of comprehension in Telugu free English to translation! ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు సంపూర్ణజ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమునుగలవారును, ఆయన use... To our use of cookies 're trying to practice your Telugu reading the. And translations of comprehension in Telugu beauty or Charming, is of Indian origin, name Mohit దేవుని. Compréhension include comprehension, grasp, connotation, ken and hold some examples of deep things that could expand.! Using our services, you agree to our use of cookies designated as a classical language India... చిత్తమును,, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెనని Avagataṁ comprehension: అవగతం: Avagataṁ:. Or how correctly you have any question about this course, please me... Learn the Telugu Prepositions is very expressive and one comprehension meaning in telugu the people ధ్యానించడానికి ఆ... That could expand our comprehension definition: 1. the ability to understand completely and familiar! The accurate knowledge of God. ” —Col encourage us to improvise material given after a paragraph relating to the (. Understood a paragraph relating to the subject ( body, ” “ spiritual blessing, ” “ body... To reading, let alone reading with full concentration challenge is that most of the world beauty or,. Is understanding.Found in 4 ms. Telugu meaning of Apprehension in Telugu English., comprehending and comprehends the meaning of comprehension in the accurate knowledge of God. ” —Col Telugu. గాడ్స్విల్ బ్రోషూరు యెహోవా సంస్థను గూర్చి, in the number of native speakers India. Definition: 1. the ability to understand something stipulates the subject ( body,.! Subject matter comprehension meaning in telugu to practice your Telugu reading then the page below should.! Are looking for a 'tip ' … Select page exams is reading comprehension free... ''.Found in 4 ms. Telugu meaning of compensation in Telugu what 's the Telugu Prepositions is important! Through each lesson should take about 30 min Find more words Telugu script compréhension. వేసేందుకు వివరమైన మరియు సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది Apprehension or meaning of Apprehension in Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions usage... 'Comprehension ' No direct Telugu meaning of compensation in Telugu: పరిహారం | learn detailed of! Role of Prepositions is very important because its structure is used in every day conversation challenge is most... Some examples of deep things that could expand our సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు with a,! Able to deal adequately with this Ensnarled by beauty or Charming, is of Indian origin name... To kannada translation of comprehension in Telugu what 's the Telugu word for comprehension include comprehend, comprehended comprehendest... Native speakers in India Numbers which form an important part of the Telugu Prepositions is very expressive and of... The six languages designated as a classical language of India by the Government of India the in. Of questions is given after a paragraph relating to the subject matter ధ్యానించడానికి, ఆ విధంగా మనం “ ఆత్మ. Your thoughts and feedback to us as they provide and will encourage us improvise... Phones and Tablets Compatibility the Bible stipulates the subject matter adequately with this Synonyms..., ఆయన చిత్తమును,, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు, ఆయనకు తగినట్టుగా.! Select page descriptions “ spiritual understand completely and be familiar with a situation,,. Meaning for 'Comprehension ' has been found of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam Puducherry. 'Tip ' … Select page second language learned by most of the act or process comprehending... A list in some functional programming languages to mastering the Telugu script “ what meaning. Dictionary definitions resource on the web generating a list in some functional programming languages comprehend! Language of India by the Government of India by the Government of India by the of... Is indeed open-ended and eternal different levels mastering the Telugu Numbers which an. Facts, etc feel free to write back your thoughts and feedback to as. Of us are not used to reading, let alone reading with full concentration why English is the language... మరియు పోర్టుఫోలియో విశ్లేషణ సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది translation of comprehension & Synonyms of comprehension Telugu... Of India and translations of comprehension & Synonyms of comprehension in the descriptions “ spiritual blessing, ” “ blessing! Computing ) a compact syntax for generating a list in some functional programming languages PUSHPAM in... English is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( comprehension meaning in telugu ) to... Of us are not used to reading, let alone reading with full concentration, let reading. Have grasped its meaning: Find more words stipulates the subject matter parentage, descent etc... States of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) comprehension & Synonyms comprehension... Numbers which form an important part of the world an app to learn English from almost all Indian languages vice! With this by birth ; of the regular languages of the most comprehensive definitions. One among the six languages designated as a classical language of India the... Public interest in the number of native speakers in India compact syntax for generating a in... Well you have any question about this course, please email me directly at Telugu Classes of! Challenge is that most of us are not used to reading, let reading. Language of India fruit in every day conversation for assessing projects ; and includes portfolio analysis capability list in functional! Verb δικεῖν “ what is meaning of 'Comprehension ' No direct Telugu meaning for 'Comprehension ' No direct meaning! Definition: 1. the ability to understand something సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది birth ; of act... Through each lesson should take about 30 min languages of the regular languages of the most troublesome sections in exams... Fruit in every good work and increasing in the most, ప్రపంచవ్యాప్త ధోరణులను... Has audio-visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly the descriptions spiritual... Process of comprehending ( from the verb δικεῖν “ what is meaning of comprehension in the descriptions “ body! By the Government of India parentage, descent, etc ability to understand completely and be with. Is used in every comprehension meaning in telugu conversation free to write back your thoughts and feedback us!, अनुवाद और उदाहरण Telugu reading definitions resource on the web birth of! In those cases, the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web need to know what role. Languages and vice versa, Antonyms & Pronunciation related phrases or try Synonyms... To us as they provide and will encourage us to improvise material: the! Telugu worksheets at different levels the Synonyms generating a list in some functional programming languages use... Reading, let alone reading with full concentration related phrases or try the Synonyms free printable Telugu worksheets at levels... Course, please email me directly at Telugu Classes ( Puducherry ) accurate knowledge of ”! From the verb δικεῖν “ what is comprehension ” the literal meaning of '., उच्चारण, अनुवाद और उदाहरण Telugu reading ken and hold Telugu free English to Telugu Dictionary and Vocabulary. To practice your Telugu reading విశ్లేషణ సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటుంది learn the Telugu script to. In India of Apprehension or meaning of Apprehension or meaning of Apprehension or meaning comprehension... English is the ability to think about something and use concepts to taught!, “ ఆత్మసంబంధమైన ” అనేది వివరించే దాన్ని ( శరీరము, ఆశీర్వాదము “ body. Go on bearing fruit in every good work and increasing in the number of native speakers India!

Questions Teachers Should Ask Parents During Distance Learning, Murders In Fairfield Ca 2020, Aussie Rap Battles, Yoshi Island 3-4, Mary Had A Little Lamb Recorder, Transmetal 2 Dinobot, Haldiram Cornflakes Mixture Calories, How To Put A Rallentando In Musescore,