Oczyszczalnia Ścieków w Konstancinie-Jeziorna

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków

wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną

Inwestor: SAUR HORYZONT S.A. Warszawa

Zakres prac: Generalny Wykonawca