PRACA

KIEROWNIK BUDOWY

Obowiązki:

 • planowanie, organizacja i kierowanie budową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, polskimi normami oraz zasadami BHP i ppoż.
 • terminowa realizacja zadań inwestycyjnych, zgodnie z dokumentacją techniczną i harmonogramami
 • nadzór nad podwykonawcami i dostawcami
 • zarządzanie podległymi pracownikami
 • udział w opracowywaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz budżetów inwestycji
 • współpraca z architektem, projektantem
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji
 • organizowanie dokumentacji oraz nadzór nad jej kompletnością

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (budowlane, min. inżynierskie)
 • wskazane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność, samodzielność oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu podległych pracowników
 

 

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH

Obowiązki:

 • planowanie, organizacja i kierowanie budową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, polskimi normami oraz zasadami BHP i ppoż.
 • terminowa realizacja zadań inwestycyjnych, zgodnie z dokumentacją techniczną i harmonogramami
 • nadzór nad podwykonawcami i dostawcami
 • zarządzanie podległymi pracownikami
 • udział w opracowywaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz budżetów inwestycji
 • współpraca z architektem, projektantem
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji
 • organizowanie dokumentacji oraz nadzór nad jej kompletnością

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (budowlane, min. inżynierskie)
 • wskazane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność, samodzielność oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu podległych pracowników

 

Wynagrodzenie do uzgodnienia

List motywacyjny i CV należy przesłać na adres mailowy:  ep@instal.bialystok.pl (w temacie wpisać proszę stanowisko)

Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy z dowolnie wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez INSTAL BIAŁYSTOK S.A. w Białymstoku  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest  INSTAL BIAŁYSTOK S.A. z siedzibą w Białymstoku  ul. E. Orzeszkowej 32. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.