Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Mirosław Kręcisz

 

 Sekretarz Rady Nadzorczej – Antonina Fiedoruk

Członek Rady Nadzorczej – Piotr Południak