Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przebudowa i rozbudowa Szpitala

Inwestor: Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zakres prac: Podwykonawca – instalacja wentylacji